Photoshop-ის გარეშე

ვულკანის ამოფრქვევა ჩილეში

სამხედრო ფლოტის დღესასწაული დიდ ბრიტანეთში

ფეიერვერკი

ტალღის დაჭერა

აი ის მომენტი…

ფოთოლი ყინულის ქვეშ

კოლორადო, ამერიკა

ჩრდილოეთის ნათება, ნორვეგია

Just The Two of Us

ციცინათელები მდინარესთან

ბალანსი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s